Get Adobe Flash player

FUNDACJA OŚRODEK DOSKONALENIA KADR POLICE

 

ZAPRASZA DO PROJEKTU:

 

KIS w Policach – integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu

 

UDA-RPZP.07.01.00-32-K516/17-00

 

OSOBY bierne zawodowo, bezrobotne, o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezdomnych, uzależnionych, zwalnianych z ZK, uchodźców, rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi, osoby niesamodzielne, korzystających z Pomocy Żywnościowej, mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Oferujemy:

  • wsparcie opiekuna reintegracji, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, poradnictwo psychologiczne, indywidualne poradnictwo prawne, poradnictwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

 

  • kwalifikacje zawodowe - kursy i egzaminy:  

   operator podestów ruchomych

   kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

   pracownik hurtowni  w zakresie obsługi wózka jezdniowego

 

  •  kursy zawodowe – kompetencje:

     profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

     logistyk

     pracownik małej gastronomii.

 

            Po kursach staże, pośrednictwo pracy

 

Zapewniamy:

Zwrot kosztów dojazdu

Materiały dydaktyczne

Ubezpieczenie

Koszt egzaminu

Stypendium szkoleniowe

Stypendium stażowe

 

Zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie Fundacji w Policach ul. Siedlecka 6a

 od poniedziałku do niedzieli w godz. od 800    do 1530

 Regulamin udziału w Projekcie

Kontakt telefoniczny  91 431 66 34

Spotkanie organizacyjne
dla pierwszych semestrów szkół zaocznych Fundacji ODK w Policach

 09.09.2016 r. godz. 17.00  (piątek)

sala nr 2