Get Adobe Flash player

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach została utworzona w 1993 roku z inicjatywy likwidowanego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu Chemicznego i grupy nauczycieli z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Wydziale XVI Gospodarczym Rejestrowym i uzyskała osobowość prawną 23 maja 1993 r.
Grupa 20 założycieli - fundatorów wyznaczyła główne cele Fundacji:

 • pomoc materialna i oświatowa na rzecz uczniów Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach,
 • szerzenie oświaty,
 • umożliwienie zdobywania wiedzy i podnoszenie kwalifikacji,
 • ograniczanie bezrobocia,
 • edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych.

Aktualnie w ramach Fundacji funkcjonują:

 • Szkoły niepubliczne dla dorosłych z uprawnieniami szkół publicznych:
                         • Zaoczne Liceum Ogólnokształcące - 3-letnie na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum,
                          • Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa - 2-letnia na podbudowie liceum ogólnokształcącego.
 • Ośrodek Szkoleniowy organizujący kursy i szkolenia na potrzeby rynku pracy polickiego oraz podmiotów gospodarczych województwa zachodniopomorskiego.