Get Adobe Flash player

„KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

 

Harmonogram planowanej realizacji zadania nr 9 - Pośrednik pracy

                           na okres od 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r.

 

 

Dzień       m-ca

Dzień tygodnia

np. poniedziałek

Liczba

planowanych godz.

Realizacja          w godz.

od – do

np. 15.00 – 17.00

Uwagi

Miejsce realizacji

1

2

3

4

5

1

PON.

 

 

 

2

WT.

 

 

 

3

ŚR.

3

17.00 – 20.00

Dom Dziecka Police/Tanowo

4

CZW.

5

9.00 – 14.00

Wizyty u pracodawców

5

PT.

3
3

9.00 – 12.00

16.00 – 19.00

Caritas Szczecin
Dom Dziecka Police/Tanowo

6

SOB.

4

10.00 – 14.00

Dom Dziecka Police/Tanowo

7

NIEDZ.

 

 

 

8

PON.

 

 

 

9

WT.

 

 

 

10

ŚR.

 

 

 

11

CZW.

5

9.00 – 14.00

Wizyty u pracodawców

12

PT.

3

9.00 – 12.00

Caritas Szczecin

13

SOB.

4

10.00 – 14.00

Dom Dziecka Police/Tanowo

14

NIEDZ.

 

 

 

15

PON.

 

 

 

16

WT.

 

 

 

17

ŚR.

 

 

 

18

CZW.

7

13.00 – 20.00

Dom Dziecka Police/Tanowo

19

PT.

3

9.00 – 12.00

Caritas Szczecin

20

SOB.

 

 

 

21

NIEDZ.

 

 

 

22

PON.

 

 

 

23

WT.

 

 

 

24

ŚR.

 

 

 

25

CZW.

 

 

 

26

PT.

 

 

 

27

SOB.

 

 

 

28

NIEDZ.

 

 

 

29

PON.

 

 

 

30

WT.

 

 

 

Podsumowanie

40

 

x

 

„KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego