Get Adobe Flash player

„KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

Harmonogram planowanej realizacji zadania nr 1 – opiekun reintegracji i teczka kompetencji

                           na okres od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.

 

    

 

Dzień       m-ca Dzień tygodnia      np. poniedziałek Liczba planowanych godz. Realizacja              w godz. od – do np. 15.00 – 17.00 Uwagi                              Miejsce realizacji
1 2 3 4 5
1 Piątek 6 15.00 – 21.00 Dom Dziecka Police
2 Sobota 8 10.00 – 18.00 Dom Dziecka Police
3 Niedziela 6 14.00 – 20.00 Dom Dziecka Police
4 Poniedziałek      
5 Wtorek      
6 Środa      
7 Czwartek      
8 Piątek 6 15.00 – 21.00 Dom Dziecka Police
9 Sobota      
10 Niedziela      
11 Poniedziałek      
12 Wtorek 6 8.00 – 14.00 PSnRONI w Policach
13 Środa      
14 Czwartek      
15 Piątek 6 15.00 – 21.00 Dom Dziecka Police
16 Sobota      
17 Niedziela      
18 Poniedziałek      
19 Wtorek 6 8.00 – 14.00 PSnRONI w Policach
20 Środa      
21 Czwartek      
22 Piątek 6 15.00 – 21.00 Dom Dziecka Police
23 Sobota      
24 Niedziela      
25 Poniedziałek      
26 Wtorek 6 8.00 – 14.00 PSnRONI w Policach
27 Środa      
28 Czwartek      
29 Piątek      
30 Sobota      
31 Niedziela      
Podsumowanie 56   x

 

 

„KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dzień       m-ca Dzień tygodnia               np. poniedziałek Liczba planowanych godz. Realizacja                  w godz. od – do np. 15.00 – 17.00 Uwagi Miejsce realizacji
1 2 3 4 5
1 Piątek 6 15.00 – 21.00 Dom Dziecka Police
2 Sobota 8 10.00 – 18.00 Dom Dziecka Police
3 Niedziela 6 14.00 – 20.00 Dom Dziecka Police
4 Poniedziałek      
5 Wtorek      
6 Środa      
7 Czwartek      
8 Piątek 6 15.00 – 21.00 Dom Dziecka Police
9 Sobota      
10 Niedziela      
11 Poniedziałek      
12 Wtorek 6 8.00 – 14.00 PSnRONI w Policach
13 Środa      
14 Czwartek      
15 Piątek 6 15.00 – 21.00 Dom Dziecka Police
16 Sobota      
17 Niedziela      
18 Poniedziałek      
19 Wtorek 6 8.00 – 14.00 PSnRONI w Policach
20 Środa      
21 Czwartek      
22 Piątek 6 15.00 – 21.00 Dom Dziecka Police
23 Sobota      
24 Niedziela      
25 Poniedziałek      
26 Wtorek 6 8.00 – 14.00 PSnRONI w Policach
27 Środa      
28 Czwartek      
29 Piątek      
30 Sobota      
31 Niedziela      
Podsumowanie 56   x

„KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

Harmonogram planowanej realizacji zadania nr  1

 OPIEKUN REINTEGRACJI I TECZKA KOMPETENCJI

na okres od 01.03.2019 do 31.03.2019

Dzień       m-ca Dzień tygodnia      np. poniedziałek Liczba planowanych godz. Realizacja              w godz. od – do np. 15.00 – 17.00 Uwagi                              Miejsce realizacji
1 2 3 4 5
1 Piątek      
2 Sobota 5 15,00-20,00 DD POLICE
3 Niedziela 4 16,00-20,00 DD POLICE
4 Poniedziałek 2 18,00-20,00 CARITAS ul. Racibora
5 Wtorek      
6 Środa      
7 Czwartek      
8 Piątek 2 18,00-20,00 DD POLICE
9 Sobota 4 16,00-20,00 DD POLICE
10 Niedziela 4 16,00-20,00 DD POLICE
11 Poniedziałek      
12 Wtorek      
13 Środa      
14 Czwartek      
15 Piątek 2 18,00-20,00 DD POLICE
16 Sobota 5 15,00-20,00 DD TANOWO
17 Niedziela 4 15,00-19,00 DD POLICE
18 Poniedziałek      
19 Wtorek      
20 Środa      
21 Czwartek      
22 Piątek 2 18,00-20,00 CARITAS WIELGOWO
23 Sobota 5   OŚRODEK DLA CHORYCH SOMATYCZNIE  ul. Hryniewieckiego
24 Niedziela 3 17,00-20,00 CARITAS ul. Racibora
25 Poniedziałek 3 17,00-20,00 CARITAS WIELGOWO
26 Wtorek      
27 Środa      
28 Czwartek      
29 Piątek      
30 Sobota      
31 Niedziela      
Podsumowanie 45   x

 

„KIS w Policach - integruje, wspiera, pomaga w zatrudnieniu” w ramach umowy o dofinansowanie RPZP.07.01.00-32-K516/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego