Get Adobe Flash player

FUNDACJA OŚRODEK DOSKONALENIA KADR

W POLICACH

 

Z A P R A S Z A

 

TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

0RAZ SZKOŁY POLICEALNEJ ZAWODOWEJ

 

 NA UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI UKOŃCZENIA SZKOŁY

26 czerwca 2015 r.  godz. 17-ta

do Hotelu DOBOSZ w Policach ul. Wróblewskiego 1

 

Maria Górska        

Prezes Fundacji ODK

PÓŁKOLONIE  Z FUNDACJĄ – LATO 2015 NA WESOŁO

 Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach ul. Siedlecka 6a 

z a p r a s z a

dzieci w wieku 6 – 10 lat do udziału w półkoloniach, które organizujemy w pięciodniowych turnusach:

20 do 24 lipca

27 do 31 lipca

03 do 07 sierpnia

10 do 14 sierpnia.

Atrakcyjne zajęcia  prowadzone będą w godzinach od 900 do 1500.

Zapewniamy dwa posiłki dziennie.

Odpłatność za jeden turnus – 450 zł.

Kontakt osobisty – siedziba Fundacji od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500

Kontakt telefoniczny – tel. 91 431 66 34.

 

Z A P R  S Z A M Y