Get Adobe Flash player

 

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr

P R O W A D Z I    N A B Ó R

na rok szkolny 2015/16

do zaocznych szkół dla dorosłych 

- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

- SZKOŁY POLICEALNEJ ZAWODOWEJ

kształcącej w zawodach:

       technik administracji – 2 lata

       technik bhp – 1,5 roku

       opiekun osoby starszej – 2 lata

       opiekun w domu pomocy społecznej  - 2 lata

 

UWAGA!


 Zmiany w planie dla III semestru LO,
(dotyczą 14.12.2014, 10.01.2015, 11.01.2015 r.)