Get Adobe Flash player

OŚRODEK SZKOLENIOWY

Fundacji Ośrodka Doskonalenia Kadr

 Z A P R A S Z A

 na kursy i szkolenia

w tym

kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie

technik technologii chemicznej

 

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr

P R O W A D Z I    N A B Ó R

na rok szkolny 2015/16

do zaocznych szkół dla dorosłych 

- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

- SZKOŁY POLICEALNEJ ZAWODOWEJ

kształcącej w zawodach:

       technik administracji – 2 lata

       technik bhp – 1,5 roku

       opiekun osoby starszej – 2 lata

       opiekun w domu pomocy społecznej  - 2 lata