Get Adobe Flash player

UWAGA !

Słuchacze, którzy nie przystąpili w sesji egzaminacyjnej (styczeń) do egzaminów

z powodu usprawiedliwionej nieobecności

(spełniający warunek 50% obecności i pozytywnie zaliczonych prac kontrolnych)

mogą przystąpić do nich w terminie dodatkowym tj. 7-8 lub 21-22 luty.

Ostateczny termin zaliczenia I semestru 2014/15 to 28 luty 2015r.

Szczegółowy plan egzaminów w terminie dodatkowym podany zostanie  17 stycznia 2015 r. 

Na egzamin należy zabrać indeks.!!!

UWAGA ! 

Słuchacze, którzy nie przystąpili w sesji egzaminacyjnej (styczeń) do egzaminów  

z powodu usprawiedliwionej nieobecności (spełniający warunek 50% obecności 

i pozytywnie zaliczonych prac kontrolnych) mogą przystąpić do nich  

w terminie dodatkowym tj. 7-8 lub 21-22 luty. 

Ostateczny termin zaliczenia I semestru 2014/15 to 28 luty 2015r.

Szczegółowy plan egzaminów w terminie dodatkowym podany zostanie 17 stycznia 2015 r. 

 Na egzamin należy zabrać indeks.!!!