Get Adobe Flash player

FUNDACJA OŚRODEK DOSKONALENIA KADR

prowadzi nabór na rok szkolny 2014/2015

do:

- 3 letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

- 2 letniej szkoły policealnej zawodowej kształcącej w zawodach:

     technik administracji,

     technik bhp,

     technik informatyk.

 

proponujemy również kontynuację nauki wcześniej przerwanej

zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym

kontakt:

tel. (91) 431 66 34, 36
lub osobiście w budynku Internatu Zespołu szkół im. I. Łukasiewicza.

Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach

ogłasza nabór na zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

w ramach projektu „KIS w Policach, czyli integracja, wsparcie i praca”      

 nr WND-POKL.07.02.01-32-022/13

Oferujemy:

-   bezpłatne kursy zawodowe:

¨ pracownik małej gastronomii

¨opiekun osób starszych

¨pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego

-   stypendium szkoleniowe dla uczestników

-   doradztwo zawodowe, psychologiczne i pośrednictwo pracy

-   bezpłatne badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu i catering

-   codzienne korzystanie z zasobów Klubu Integracji Społecznej

Dla kogo:

- mieszkańcy powiatu polickiego w wieku 15 – 30 lat, poszukujący zatrudnienia, zagrożeni wykluczeniem społecznym z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomani lub innych przyczyn.

Od 1 listopada 2013 r. zgłoszenia przyjmuje

Biuro Projektu w siedzibie Fundacji Ośrodka Doskonalenia Kadr przy ul. Siedleckiej 6a       w Policach oraz pod numerem telefonu (91) 431 66 34.

Liczba miejsc jest ograniczona !

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”