Get Adobe Flash player

FUNDACJA OŚRODEK DOSKONALENIA KADR W POLICACH

z a p r a s z a

uczniów, słuchaczy prowadzonych Szkół, byłych pracowników, współpracowników i sympatyków

na uroczyste obchody 20-lecia powstania

13 czerwca 2013 r. (w czwartek)

w Policach ul. Siedlecka 6

początek godz. 13.30

FUNDACJA OŚRODEK DOSKONALENIA KADR

prowadzi nabór na rok szkolny 2013/2014

do:

- 3 letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

- 2 letniej szkoły policealnej zawodowej kształcącej w zawodach:

     technik administracji,

     technik rachunkowości.

zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym

kontakt:

tel. (91) 431 66 34, 36
lub osobiście w budynku Internatu Zespołu szkół im. I. Łukasiewicza.